Böcker


Belöningssystem

Författare: Arne Svensson (KFS, 2001)
Pris: 250 kr, exkl moms och porto 

Allt fler inser att företagets utveckling är beroende av förmågan att rekrytera och behålla duktiga medarbetare. Rätt utformat är företagets belöningssystem nyckeln till framgång i detta avseende. Denna skrift handlar om belöningssystem i vid mening, d.v.s. vad den anställda får i gengäld från arbetsgivaren för den arbetsinsats som görs. I detta ingår exempelvis utvecklingsmöjligheter, resultatbonus, lön och förmåner av olika slag. 

Syftet med skriften är att sprida generella erfarenheter, goda exempel, idéer och annat underlag för företagens strategiska beslut i dessa frågor. Skriften ska inspirera till diskussion om hur företaget vill förhålla sig till de möjligheter som finns att vidareutveckla belöningssystemet, så att företaget blir en attraktiv arbetsgivare för rätt personal. 

Föregående bok  l  Boklistan  l  Nästa bok