Böcker


Belöningssystem

Författare: Arne Svensson och Lars Wilhelmson (Sipu förlag, 1988)
Pris: 180 kr, exkl moms och porto

I alla organisationer belönas eller bestraffas de anställda dagligen. Rätt utformat och tillämpat på ett medvetet sätt är belöningssystemet ett utmärkt styrmedel.

Det borde vara en självklarhet att lönesättningen och andra belöningar inte tillåts "leva ett eget liv". Det gäller att utveckla ett system av ekonomiska och sociala belöningar som leder till för organisationen nödvändiga resultat.

I denna bok - den första om belöningssystem som utgår från svenska förhållanden - summeras erfarenheterna från näringsliv, kommuner, landsting och stat. Den innehåller både en teoretisk referensram och praktikfall. Olika tekniska lösningar belyses. Dessutom presenteras ingående hur ett genomtänkt belöningssystem kan skapas. 

Föregående bok Boklistan  l  Nästa bok