Böcker

Klicka på respektive titeln för vidare information om böckerna:


Bokbeställning

Du kan beställa böckerna av oss på följande vis:
E-maila: svensson@professionalmanagement.se
Ring: 08-792 38 28
Faxa: 08-768 19 29
Skriv till: Professional Management, Illervägen 27, 187 35 TÄBY