Böcker


Goda exempel på konkurrensutsättning

Författare: Arne Svensson och Elisabeth Särenfors (Kommunförbundet, 1994)
Pris: 75 kr, exkl moms och porto

I denna skrift visas på några bra exempel på konkurrensutsättning av mjuka verksamheter. Verksamheten har blivit billigare och man har vid konkurrensutsättning/upphandlingen bedömt att kvaliteten blivit bättre eller oförändrad. I några exempel är det kommunernas egna förvaltningar som "vunnit" upphandlingen, i andra exempel har det varit företag eller föreningar.

Föregående bok  l  Boklistan  l  Nästa bok