Böcker


Målstyrning i praktiken

Författare: Arne Svensson (Liber, 1993)
Pris: 150 kr, exkl moms och porto

Begreppet MÅLSTYRNING är i fokus! I många företag och organisationer har man låtit målstyrning ersätta de traditionella formerna av ekonomistyrning. I de flesta fall har beslutet att införa målstyrning lett till stora förändringar och en effektivare verksamhet. 

I Målstyrning i praktiken sammanfattas författarens erfarenheter från ett sjuttiotal organisationer och genom en lång rad exempel visas att det är möjligt att formulera mål för alla typer av verksamheter. Vidare redovisas olika modeller och metoder för resultatuppföljning som underlag för resultatvärdering och åtgärder. Dessutom beskrivs konkret hur målstyrningsprocessen utformas för att möjliggöra dialog kring målen, resultaten, maximering av nyttan av insatta resurser, belöningar etc. En övergång till målstyrning är en mödosam process men erfarenheterna visar att en genomtänkt och systematisk utveckling av målstyrningsfilosofin leder till betydande effektiviseringar. 

Föregående bok  l  Boklistan  l  Nästa bok