Böcker


Målstyrning i praktiken - ny version

Författare: Arne Svensson (Liber, 1997)
Pris: 250 kr, exkl moms och porto

Många organisationer har låtit målstyrning ersätta de traditionella formerna av ekonomistyrning. Erfarenheterna visar att en genomtänkt och systematisk utveckling av målstyrningsfilosofin leder till en effektivare verksamhet. 

I Målstyrning i praktiken sammanfattas författarens erfarenheter av målstyrningsarbetet i ett hundratal organisationer. I ett flertal exempel visas hur mål kan formuleras och följas upp för olika typer av verksamheter. Vidare beskrivs hur målstyrningsprocessen kan utformas för att möjliggöra en dialog kring mål, resultat, utvecklingsarbete, belöningar etc. Metoder för uppföljning och utvärdering presenteras.

Föregående bok  l  Boklistan  l  Nästa bok