Böcker


Offentlig - kooperativ - privat: Nya vägar!

Författare: Arne Svensson (Studentlitteratur, 1985)
Pris: 190 kr, exkl moms och porto 

Kontroversiellt idag. Aktuellt under resten av 80-talet. Kanske den viktigaste framtidsfrågan: 
Hur ska samhällets tjänster produceras? Debatten om privatisering har varit generaliserande och inte tillräckligt beaktat de enskilda förutsättningarna inom olika verksamhetsgrenar.

I boken OFFENTLIG - KOOPERATIV - PRIVAT: NYA VÄGAR! ger Arne Svensson, tillsammans med en lång rad av våra främsta teoretiker och praktiker inom området, en bred analys av frågeställningen och lämnar många konkreta förslag till en utveckling av samhällets tjänsteproduktion. 

Boken består av fem delar:
- Ram
- Perspektiv
- Praktikfall
- Mer om tredje världen
- Att välja rätt 

I boken medverkar: Nils Lundgren, Daniel Tarshys, Olle Svensson, Klas Högberg, Magnus Bäckstrand, Jan-Erik Andersson, Jan Olov Sundström, John-Bruno Jakobsson, Nils Jonsson, Anna-Beata Fredman, Gunnar Andrén, Peter Stevrin, Bert Levin, Ulf Andersson, Kaj Embrén, Sören Häggroth och Gottfried Grafström. 

Föregående bok  l  Boklistan