Böcker


Vägar till framgång i morgondagens kommun

Författare: Arne Svensson och Lars Hjalmarson (Kommunförbundets förlag, 1991)
Pris: 170 kr, exkl moms och porto

Kommunerna och landsting står inför omfattande strukturella förändringar. Förtroendemannaorganisationen behöver reformeras i grunden. Effektivisering av kommunernas verksamhet förutsätter reell konkurrens.

Vägar till framgång i morgondagens kommun av Arne Svensson, Professional Management och Lars Hjalmarson, Kommunförbundet är en idébok med konkreta och realistiska förslag till förändringar av tjänster, styrning, ledning och organisation.

Författarna diskuterar bl.a.;
- Bättre politisk styrning
- Vitalare demokrati genom färre förtroendevalda?
- Från likformighet till individuell anpassning!
- Styrning och organisation för utveckling, istället för extrem kommunal expansion. 

Författarna beskriver hur effektivitet, kvalitet och individuell valfrihet kan förenas med kollektiva värden som demokrati, solidaritet och rättvisa. Boken riktar sig till alla som är intresserade av kommunernas framtid. 

Föregående bok  l  Boklistan  l  Nästa bok