Böcker


Valfrihetsrevolutionen i praktiken

Författare: Arne Svensson (Nordstedts 1994, Ds 1994:50)
Pris: 100 kr, exkl moms och porto

Ur förordet av Socialminister Bengt Westerberg:
Ökad valfrihet leder till ökad välfärd. Det är den enkla tanken bakom valfrihetsrevolutionen. När barnfamiljen kan välja barnomsorg, patienten husläkare och den äldre vem som skall utföra hemtjänsten, kan varje tjänst bättre anpassas efter den enskilde människans behov. Kvaliteten i servicen blir därmed högre. Valfrihetsrevolutionens kärna är att möjligheten att välja står till buds för alla, inte bara för dem som har gott om pengar. 

Nu har de formella hindren mot förnyelse undanröjts. Verksamhet som inte innebär myndighetsutövning kan läggas ut på entreprenad. Olika former av barnomsorg tillåts och uppmuntras. Genom skolpengen blir det också praktiskt möjligt för föräldrar och barn att välja skola. Alla får rätt att välja sin husläkare. 

Nästa steg är att kommuner och landsting med djärvhet och fantasi prövar nya vägar. I den här boken redovisas exempel på förändringar som har givit enskilda medborgare ökade valmöjligheter och på konkurrensutsättning som har sänkt kostnaderna. Författaren Arne Svensson är konsult och utbildare med lång erfarenhet av förnyelsearbete. Han ger också i en sammanfattande analys en övergripande bild av vad som leder till framgångsrika förändringar. 

Skriften kan läsas både av den som vill öka sina kunskaper och av den som vill ha inspiration för att förändra och förnya verksamheten. Socialdepartementet har deltagit i urvalet av exempel. För övrigt står författaren för innehållet och analysen. 

Föregående bok  l  Boklistan  l  Nästa bok