Curriculum Vitae - Arne Svensson

Namn: Arne Svensson

Födelsedatum: 1 december 1949

Nationalitet: Svensk

Civilstånd: Gift

Utbildning:

Högskoleutbildning                             
Lunds Universitet

Datum 1972-08-31

Examen Fil Kand

Kompletterande ämnen Stockholms Universitet: Företagsekonomi, Operationsanalys och Informationsbehandling, 1972-1975

Officersexamen Officersutbildning 1970-1974, 24 månaders utbildning till Kapten


Språkkunskaper: (1 till 5)

  Talar Skriver Läser
Svenska Modersmål    
Engelska 5 5 5
Tyska 4 4 5
Franska 3 3 4

 

Nuvarande position: VD, delägare och seniorkonsult i Professional Management

År som konsult (varav i Professional Management): 37 (31)

Nyckelkompetenser:

Internationella erfarenheter:

Anställningar:

Tid 1986 - fn
Plats Täby
Företag Professional Management AB
Position VD och seniorkonsult

Tid 1982-1986
Plats Stockholm
Företag Sinova
Position Partner, managementkonsult och VD för Sinova Utveckling AB

Tid 1980-1982
Plats Stockholm
Företag Statskonsult Organisation AB och Statskonsult Administration AB
Position Managementkonsult

Tid 1976-1980
Plats Stockholm
Företag Stockholm Stad Socialförvaltningen
Position Chef för Stadens barnomsorg

Tid 1975-1976
Plats Stockholm
Företag Stockholm Stad Socialförvaltningen
Position Planeringssekreterare

Tid 1995-1996
Plats Köpenhamn
Företag Sekretariatet för nordiskt kulturellt samarbete
Position Expert -  harmonisering av gymnasieutbildningarna i Norden

Tid 1972-1975
Plats Stockholm
Företag Skolöverstyrelsen
Position Planeringssekreterare - pedagogisk utveckling, resultatutvärdering i gymnasieskolan


Böcker:

Internationella rapporter, papers och artiklar (ett urval):