Curriculum Vitae - Mattias Svensson

Namn: Carl-Johan Mattias Svensson

Födelseår: 1977

Medborgarskap: Svensk

Civilstånd: Gift

Utbildning: 

Civilingenjörsutbildning                               
KTH 1996-2003

Naturtekniska programmet Åva Gymnasium i Täby, 1994-1996

Språk:
  Talar Skriver Läser
Engelska Utmärkt Utmärkt Utmärkt
Tyska Något Något Något
Svenska
Modersmål


Arbetslivserfarenheter:

September 1996-ff Professional Management AB 

Arbetar med framförallt utvecklings- och utvärderingsuppdrag i myndigheter, kommuner och internationella organ (se förteckning över aktuella uppdrag nedan). Är programkoordinator för International Training Programme on Public Service Management (2010-2015), med ett program årligen för elva länder i Asien och ett program årligen för tio länder i Afrika. Var bl a projektledare och systemutvecklare för utvärderingsarbetet av Sidas International Training Programmes mellan 2004-2009. Har sedan 2004 genomfört över 700 enkätundersökningar samt kvantitativa och kvalitativa utvärderingar åt över 60 företag och organisationer. Inom ramen för uppdragen har jag genomfört genomföra både total- och urvalsundersökningar, utarbetat intervjuguider och enkätformulär, genomfört datainsamling genom dokumentationsgranskning, pappersenkäter, webbenkäter, enskilda intervjuer, gruppintervjuer och telefonintervjuer, bearbetat och analyserat kvalitativ data, utarbetat skriftliga rapporter och presenterat utvärderingsresultat vid seminarier och workshops.

Nedan följer ett urval av genomförda uppdrag:

September 1997-2004 Medihem AB

Utvecklare av kvalitetssystem

Utvecklade och administrerade företagets utvärderingssystem. Företaget var ett av Sveriges största företag inom äldreomsorgen och betraktas som marknadsledande när det gäller verksamhetens kvalitet.

Maj 1999-Dec 2001 Axaco AB

Systemutvecklare

Arbetade med skräddarsydda systemlösningar för komplexa processer inom hälso- och sjukvården.

2002-2006 Axaco Event System AB

Systemutvecklare

Arbetade med skräddarsydda systemlösningar för komplexa processer i kunskapsföretag och internationella organisationer.