Kompetensområden

Vi arbetar för FN, EU, olika länders regeringar, svenska kommuner och landsting, företag m fl med utvecklings- och utvärderingsuppdrag. Några exempel på områden vi arbetar inom:

Strategi, styrning och management
Vi ställer upp som projektledare, utredare eller rådgivare till ledningen, när det gäller att identifiera och ta itu med strategiskt viktiga förändringar.

Human Resource

Upföljning och utvärdering


Seminarier, workshops och konferenser
Vi utformar och leder skräddarsydda seminarier, workshops och konferenser inom ovannämnda områden. En betydande kundgrupp är styrelser och nämnder som vill öka förmågan att styra.

Internationella uppdrag
Våra internationella uppdrag kommer framförallt från olika länders regeringar, FN (bl a genomförandet av ett antal världskonferenser och stöd till regeringar), EU (bl a strategiskt stöd till regeringar och Peer Review uppdrag), Sida (bl a MR & demokrati, Central & Local Government samt utvärderingar och systemrevisioner). De internationella uppdragen avser oftast olika aspekter på Public Sector Reform.